single-image

UEP-ova PROJEKTNA KLINIKA U 2021. GODINU NASTAVLJA S RADOM!

Učilište EU PROJEKTI nastavlja provoditi projektnu kliniku! Zbog velikog interesa, pripremili smo novih 6 webinara u okviru kojih ćemo vam prezentirati nove prilike za financiranje projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. u sektorima obrazovanja, znanosti, istraživanja i inovacija, zdravstva, ali i drugim sektorima! Sve to začinit ćemo praktičnim usavršavanjem u javnoj nabavi o najčešćim pogreškama koje korisnici EU fondova čine u pripremi i provedbi postupaka javne nabave!

Kao što znate, u financijskoj perspektivi, 2021. – 2027., financijska alokacija iz fondova EU-a za Hrvatsku dvostruko je veća od postojeće te iznosi više od 24 milijarde eura. Hrvatska je poboljšala svoju poziciju u ugovaranju projekata u perspektivi 2014. – 2020., ali je još uvijek jedna od najlošijih država članica kada je u pitanju provedba projekata. Jedan od razloga loše apsorpcije leži i u činjenici da projekti nisu pravovremeno pripremljeni, a posebna opasnost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da istovremeno koristimo sredstva iz više različitih izvora i kroz više različitih sustava.

U okviru nove projektne klinike Učilišta EU PROJEKTI, saznat ćete što će biti moguće financirati u nekim od najzanimljivijih sektora – zdravstvo, obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovacije, ali i naučiti kako izbjeći pogreške u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, što u ovoj financijskoj perspektivi čini jedan od najvažnijih razloga za utvrđivanje nepravilnosti i, posljedično, financijskih korekcija.

Kao sudionici u izradi ključnih programskih i strateških dokumenata za korištenje fondova EU-a za novo programsko razdoblje, donijet ćemo vam sve novosti te ćemo pokriti sve izvore financiranja, ali i sve sektore! Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima.


Webinar 1: Mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 7.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u novom programskom razdoblju
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. (uz poseban osvrt na ITU i druge mehanizme namijenjene JLRS-ovima)
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije
 • Koraci u pripremi projekata i identifikacija ključnih projekata

 

PRIJAVITE SE


Webinar 2: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru obrazovanja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 14.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja za projekte javnog, civilnog i privatnog sektora u sektoru obrazovanja
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije

 

PRIJAVITE SE


Webinar 3: Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 21.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora

 

PRIJAVITE SE


Webinar 4: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru zdravstva u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 28.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja za projekte javnog, civilnog i privatnog sektora u sektoru zdravstva
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije
 • Koraci u identifikaciji prihvatljivih projekata i pripremi

 

PRIJAVITE SE


Webinar 5: Mogućnosti financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 5.5.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija za sve sektore u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora
 • Tips&tricks za uspješnu pripremu projekata

 

PRIJAVITE SE


Webinar 6: Usavršavanje: Najčešće pogreške korisnika EU fondova u pripremi i provedbi postupaka javne nabave

Datum: 12.5.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Mjerodavni pravni okvir javne nabave za korisnike bespovratnih sredstva iz fondova EU-a
 • Pregled najčešćih pogrešaka korisnika u pripremi i provedbi postupaka javne nabave (ZJN 2016 i NOJN pravila)
 • Tips&tricks za izbjegavanje pogrešaka i nepravilnosti
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

 

 

PRIJAVITE SE


 

TKO SMO MI?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih prva je i jedina obrazovna ustanova na području regije koja se bavi edukacijom u polju fondova EU-a, projektnog menadžmenta, javne nabave i strateškog planiranja. Rad UEP-a utemeljen je na gotovo dvadesetogodišnjoj praksi stručnjaka koji ove poslove rade svakodnevno.

Posebne dobrobiti educiranja na UEP-u:

 • Učenje od stručnjaka koji su pripremili i proveli više od 500 projekata te mentorirali pripremu više od 300 projekata
 • Educirali smo više od 10.000 polaznika iz svih sektora
 • Rad utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse i studijama slučaja
 • Praktične vježbe sastavni su dio svake edukacije, kao i odgovori na konkretna pitanja polaznika
 • UEP je u vlasništvu jedne od najuspješnijih konzultantskih tvrtki u području fondova EU-a i javne nabave (AVELANT d.o.o.) s portfeljem projekata u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura
 • AVELANT je uključen u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH za razdoblje 2021. – 2023.
 • Osnovali smo prvi hrvatski portal o fondovima EU-a (eu-projekti.info) 2012. godine te napisali prvu knjigu o pripremi i provedbi EU projekata „Menadžment ESI fondova“

 

TKO SU PREDAVAČI/CE?

 • Ariana Vela

Najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi s više od 17 godina iskustva i portfeljem većim od 5 milijardi eura! Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 • Irena Slunjski

Starija konzultantica s više od 17 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. Jedna od prvih konzultantica za ove oblike financiranja u državi i šire. Mentorirala je pripremu više od 400 projektnih prijedloga. Sudjelovala je u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 • Vitomir Vela

Konzultant s više od 12 godina iskustva u sektoru EU fondova te predavač na Učilištu EU PROJEKTI. Kroz svoje višegodišnje iskustvo pripremio je i proveo niz projekata te sudjelovao u izradi velikog broja strateških dokumenata. Isto tako, mentorirao je pripremu više od 200 projektnih prijedloga.

 

KOME SU EDUKACIJE NAMIJENJENE?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele saznati više o mogućnostima financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027., a osobito:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Tijelima državne i javne uprave
 • Poslovnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima

 

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinaru iznosi 500,00 HRK po osobi plativo po ponudi. Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:

 • Održavanje webinara u predviđenom trajanju
 • Stručno savjetovanje tijekom programa
 • Mogućnost postavljanja konkretnih pitanja predavačima/cama
 • Bodovi za obnovu certifikata javne nabave (usavršavanja)

 

POKLON: Polaznici koji se prijave na svih 6 webinara na poklon dobivaju jednodnevni webinar u trajanju 4 školska sata po izboru prema kalendaru edukacija UEP-a koju mogu iskoristiti do kraja 2021. godine (popis novih webinara bit će objavljen na kraju svakog kvartala)!

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj predračuna.

 

METODOLOGIJA VOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učilište EU PROJEKTI koristi Zoom platformu za održavanje online edukacije. Ova platforma osigurava vrlo kvalitetan video i audio prijenos, lako joj se pristupa i zahtijeva minimalno poznavanje internet tehnologije za korištenje.

Tehnički preduvjeti koje polaznici trebaju osigurati

Nije potrebno imati nikakvih tehničkih znanja kako biste pristupili webinarima. Sve što je potrebno su računalo, laptop, tablet ili pametni telefon te veza na internet. Odabrani uređaj treba imati ugrađene zvučnike ili nas možete pratiti putem audio slušalica koje ćete umetnuti u vaš odabrani uređaj.

Po primitku uplate za webinar, elektroničkom poštom ćemo Vam dostaviti poveznicu za pristupanje webinaru. Klikom na dostavljenu poveznicu pristupate registraciji za webinar, koju kada ispunite ulazite u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se edukacija održava.

Želja nam je da Vaše iskustvo s online usavršavanjem bude što kvalitetnije, pa smo pripremili nekoliko uputa za sudjelovanje:

1. Molimo Vas da 15-ak minuta prije održavanja online edukacije kliknete na dostavljenu poveznicu. Klikom na poveznicu otvara se obrazac registracije koji je ekvivalent potpisne liste koju biste ispunili kod sudjelovanja na edukacijama u prostoru Učilišta. Nakon što ispunite i pošaljete registracijski obrazac, aplikacija Vas pušta u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se odvija edukacija. Moguće da ćete morati pričekati nekoliko sekundi do uključenja.

2. Webinari se snimaju, stoga Vas molimo da kada se priključite webinaru, svoje sudjelovanje potvrdite unosom svog imena i prezimena u Zoom chat. Npr. “Petar Perić se uključuje u webinar.” Isto tako, prije nego napustite webinar, molimo da se odjavite na isti način. Npr. “Petar Perić se odjavljuje.”

Chat se otvara tako da pomaknete miš preko ekrana aplikacije, čime se otvara izbornik s alatima u dnu ekrana. Kliknite na Chat i na desnoj strani će se otvoriti bijelo polje u dnu kojega je traka u koju možete upisati svoje pitanje ili poruku. Molimo da obratite pažnju na to da je sve što upišete u Chat vidljivo svim sudionicima webinara i predavačici.

3. Sudionici na webinaru nemaju mogućnost verbalno komunicirati s predavačicom, no molimo Vas da sva pitanja koja imate upišete u Zoom chat. Pri kraju webinara, predavačica će odabrati nekoliko pitanja na koja će odgovoriti uživo.

4. Među alatima koji su Vam na raspolaganju kod sudjelovanja na webinaru je i ocjenjivanje. Izuzetno bismo cijenili ako biste nam tijekom webinara, koristeći “palac gore” ili “palac dolje”, dali do znanja kakvo je bilo Vaše iskustvo s webinarom. Također, svaki feedback elektroničkom poštom će biti izuzetno dobrodošao.

Detaljne upute za sudjelovanje na online nastavi Učilišta EU PROJEKTI možete naći ovdje. Ukoliko budete imali pitanja vezanih uz tehničke aspekte sudjelovanja na online programima usavršavanja, kontaktirajte nas bez ustručavanja elektroničkom poštom na info uep.hr ili telefonom na +385 1 553 4878.

Veselimo se našem zajedničkom radu!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se