single-image

PROJEKTNA KLINIKA UČILIŠTA EU PROJEKTI: NAJAVA WEBINARA ZA VELJAČU I OŽUJAK 2021.

Učilište EU PROJEKTI organizira 6 top webinara u okviru kojih će prezentirati nove prilike za financiranje projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. u različitim sektorima!

6 webinara omogućit će vam da saznate kakve će projekte moći financirati poduzetnici, koji tzv. „zeleni projekti“ su prihvatljivi, što će biti moguće financirati  sektoru turizma, kao i što nudi Instrument za oporavak i otpornost, odnosno Next Generation EU (NGEU) u okviru kojega je Hrvatska dobila alokaciju od preko 9,4 milijardi eura.

Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima.


Webinar 1: Financiranje projekata iz Instrumenta za oporavak i otpornost

Datum: 9.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Općenito o Instrumentu za oporavaka i otpornost
 • Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske
 • Pregled financijske alokacije i metodologije korištenja sredstava
 • Pregled mogućnosti financiranja projekata po komponentama

 

Ovaj webinar odgovorit će na pitanja što je to Instrument za oporavak i otpornost te kako će Republika Hrvatska kanalizirati ta sredstva kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Detaljno će se izložiti pregleda financijske alokacije i metodologije korištenja dostupnih sredstava te mogućnosti financiranja projekata po komponentama.

PRIJAVITE SE


Webinar 2: Mogućnosti financiranja poduzetnika iz fondova EU 2021. – 2027.

Datum: 16.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Prikaz mogućnosti financiranja projekata poduzetnika iz bespovratnih sredstava
 • Prikaz mogućnosti financiranja projekata poduzetnika kroz druge oblike financiranja
 • Prikaz mogućnosti rješavanja problema nelikvidnosti poduzetnika zbog gospodarske krize uzrokovane pandemijom korona-virusa
 • Koraci u pripremi projekata i najčešće pogreške

 

Ovaj webinar dati će odgovor na pitanja koje poduzetnici željno iščekuju. Koliko će sredstava imati na raspolaganju u novoj višegodišnjoj financijskoj perspektivi, što će se moći financirati te kada. Osim toga, provest ćemo Vas kroz korake pripreme projekata te ukazati na najčešće pogreške i kako ih izbjeći.

PRIJAVITE SE


Webinar 3: Mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata u razdoblju 2021. – 2027.

Datum: 23.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Što su tzv. zeleni projekti u novoj financijskoj perspektivi
 • Kakve „zelene elemente“ moraju imati projekti javnog i privatnog sektora
 • Prikaz mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata za male, srednje i velike poduzetnike
 • Prikaz mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata javnoga sektora

 

Ovim webinarom želimo vam pokazati što su to tzv. zeleni projekti te koje su mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata za privatni i javni sektor.

PRIJAVITE SE


Webinar 4: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru turizma u razdoblju 2021. – 2027.

Datum: 2.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Pozicija turizma u novoj financijskoj perspektivi
 • Projekti javnoga sektora u turizmu koje će biti moguće financirati
 • Projekti privatnoga sektora u turizmu koje će biti moguće financirati
 • Koraci u pripremi projekata za oba sektora

 

Ovim webinarom želimo vam pokazati što sektor turizma može očekivati u novoj financijskoj perspektivi, koji su to prioriteti kada su privatni i javni sektor u pitanju te kako uspješno pripremiti svoje projekte, kako bi ostvarili financiranje.

PRIJAVITE SE


Webinar 5: Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 9.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Instrumenta za oporavak i otpornost (NGEU)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora

 

Ovaj webinar dati će presjek financiranja iz svih EU izvora kada je nova financijska perspektiva 2021. – 2027. u pitanju. Što će se moći financirati iz Instrumenta za oporavak i otpornost (NGEU), što iz VFO 2021. – 2027. te što iz drugih EU izvora.

PRIJAVITE SE


Webinar 6: Usavršavanje: Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave

Datum: 16.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Pojam pravne zaštite i mjerodavno pravo
 • Tips&tricks o tome kako si osigurati pravnu zaštitu ukoliko smo nezadovoljni odlukom o nepravilnosti i financijskoj korekciji
 • Odluke Europskog suda pravde u području nepravilnosti koje se odnose na postupke javne nabave u projektima
 • Studije slučaja: Primjeri iz recentne prakse nacionalnih i europskih tijela

 

Ovim usavršavanjem želimo vam na primjerima iz prakse pokazati koje pravne alate imate na raspolaganju u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave.

PRIJAVITE SE


 

TKO SMO MI?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih prva je i jedina obrazovna ustanova na području regije koja se bavi edukacijom u polju fondova EU-a, projektnog menadžmenta, javne nabave i strateškog planiranja. Rad UEP-a utemeljen je na gotovo dvadesetogodišnjoj praksi stručnjaka koji ove poslove rade svakodnevno.

Posebne dobrobiti educiranja na UEP-u:

 • Učenje od stručnjakinja koje su pripremile i provele više od 500 projekata te mentorirale pripremu više od 250 projekata
 • Educirale smo više od 10.000 polaznika iz svih sektora
 • Rad utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse i studijama slučaja
 • Praktične vježbe sastavni su dio svake edukacije, kao i odgovori na konkretna pitanja polaznika
 • UEP je u vlasništvu jedne od najuspješnijih konzultantskih tvrtki u području fondova EU-a i javne nabave (AVELANT d.o.o.) s portfeljem projekata u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura
 • AVELANT je uključen u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH za razdoblje 2021. – 2023.
 • Osnovali smo prvi hrvatski portal o fondovima EU-a (eu-projekti.info) 2012. godine te napisali prvu knjigu o pripremi i provedbi EU projekata „Menadžment ESI fondova“

 

TKO SU PREDAVAČI/CE?

 • Ariana Vela

Najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi s više od 17 godina iskustva i portfeljem većim od 5 milijardi eura! Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 • Irena Slunjski

Starija konzultantica s više od 17 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. Jedna od prvih konzultantica za ove oblike financiranja u državi i šire. Mentorirala je pripremu više od 400 projektnih prijedloga. Sudjelovala je u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 

KOME SU EDUKACIJE NAMIJENJENE?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele saznati više o mogućnostima financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027., a osobito:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Tijelima državne i javne uprave
 • Poslovnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima

 

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinaru iznosi 750,00 HRK po osobi plativo po ponudi. Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:

 • Održavanje webinara u predviđenom trajanju
 • Stručno savjetovanje tijekom programa
 • Mogućnost postavljanja konkretnih pitanja predavačima/cama
 • Bodovi za obnovu certifikata javne nabave (usavršavanja)

 

POKLON: Polaznici koji se prijave na svih 6 webinara na poklon dobivaju jednodnevni webinar u trajanju 8 školskih sati po izboru prema kalendaru edukacija UEP-a koju mogu iskoristiti do kraja 2021. godine (popis novih webinara bit će objavljen na kraju svakog kvartala)!

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj predračuna.

 

METODOLOGIJA VOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učilište EU PROJEKTI koristi Zoom platformu za održavanje online edukacije. Ova platforma osigurava vrlo kvalitetan video i audio prijenos, lako joj se pristupa i zahtijeva minimalno poznavanje internet tehnologije za korištenje.

Tehnički preduvjeti koje polaznici trebaju osigurati

Nije potrebno imati nikakvih tehničkih znanja kako biste pristupili webinarima. Sve što je potrebno su računalo, laptop, tablet ili pametni telefon te veza na internet. Odabrani uređaj treba imati ugrađene zvučnike ili nas možete pratiti putem audio slušalica koje ćete umetnuti u vaš odabrani uređaj.

Po primitku uplate za webinar, elektroničkom poštom ćemo Vam dostaviti poveznicu za pristupanje webinaru. Klikom na dostavljenu poveznicu pristupate registraciji za webinar, koju kada ispunite ulazite u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se edukacija održava.

Želja nam je da Vaše iskustvo s online usavršavanjem bude što kvalitetnije, pa smo pripremili nekoliko uputa za sudjelovanje:

1. Molimo Vas da 15-ak minuta prije održavanja online edukacije kliknete na dostavljenu poveznicu. Klikom na poveznicu otvara se obrazac registracije koji je ekvivalent potpisne liste koju biste ispunili kod sudjelovanja na edukacijama u prostoru Učilišta. Nakon što ispunite i pošaljete registracijski obrazac, aplikacija Vas pušta u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se odvija edukacija. Moguće da ćete morati pričekati nekoliko sekundi do uključenja.

2. Webinari se snimaju, stoga Vas molimo da kada se priključite webinaru, svoje sudjelovanje potvrdite unosom svog imena i prezimena u Zoom chat. Npr. “Petar Perić se uključuje u webinar.” Isto tako, prije nego napustite webinar, molimo da se odjavite na isti način. Npr. “Petar Perić se odjavljuje.”

Chat se otvara tako da pomaknete miš preko ekrana aplikacije, čime se otvara izbornik s alatima u dnu ekrana. Kliknite na Chat i na desnoj strani će se otvoriti bijelo polje u dnu kojega je traka u koju možete upisati svoje pitanje ili poruku. Molimo da obratite pažnju na to da je sve što upišete u Chat vidljivo svim sudionicima webinara i predavačici.

3. Sudionici na webinaru nemaju mogućnost verbalno komunicirati s predavačicom, no molimo Vas da sva pitanja koja imate upišete u Zoom chat. Pri kraju webinara, predavačica će odabrati nekoliko pitanja na koja će odgovoriti uživo.

4. Među alatima koji su Vam na raspolaganju kod sudjelovanja na webinaru je i ocjenjivanje. Izuzetno bismo cijenili ako biste nam tijekom webinara, koristeći “palac gore” ili “palac dolje”, dali do znanja kakvo je bilo Vaše iskustvo s webinarom. Također, svaki feedback elektroničkom poštom će biti izuzetno dobrodošao.

Detaljne upute za sudjelovanje na online nastavi Učilišta EU PROJEKTI možete naći ovdje. Ukoliko budete imali pitanja vezanih uz tehničke aspekte sudjelovanja na online programima usavršavanja, kontaktirajte nas bez ustručavanja elektroničkom poštom na info uep.hr ili telefonom na +385 1 553 4878.

Veselimo se našem zajedničkom radu!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se