Financijski aspekti upravljanja EU projektima

PROJEKTNA KLINIKA UČILIŠTA EU PROJEKTI: NAJAVA WEBINARA ZA LIPANJ 2020.

Učilište EU PROJEKTI nastavlja uspješnu seriju od 10 kratkih webinara kroz koje možete naučiti niz praktičnih i korisnih informacija o svijetu EU fondova i javne nabave, a sve to možete primijeniti u praksi odmah nakon webinara! Naučite pripremiti i provesti projekt u nekoliko praktičnih koraka! Izbjegnite nepravilnosti u javnoj nabavi i steknite bodove za obnovu certifikata! Upotpunite svoje znanje! Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima. Pridružite nam se i u lipnju!

Webinar 1: Priprema projektnog prijedloga 1: Pripremite stablo problema

Datum:  2.6.2020.

Sat:  17:00 – 19:00 sati

 

Sadržaj:

 • Uloga stabla problema u pripremi projekta
 • Metodologija izrade stabla problema
 • Informacije i podaci koje morate pribaviti od klijenta
 • Praktičan rad na izradi stabla problema
 • Studije slučaja: Prikaz stabla problema za infrastrukturni i tzv. soft projekta

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 2: Priprema projektnog prijedloga 2: Naučite pravilno identificirati ciljeve, rezultate i pokazatelje u projektu

Datum:  4.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što su ciljevi, a što rezultati
 • Važnost identifikacije ciljeva i rezultata te metodologija mjerenja postignuća
 • Studije slučaja: Prikaz strukture ciljeva, rezultata i pokazatelja u projektima
 • Praktičan rad na identifikaciji pokazatelja na razini ciljeva i rezultata projekt

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 3:  Priprema projektnog prijedloga 3: Kako pravilno izraditi logičku matricu projekta

Datum:  9.6.2020.

Sat:  17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što je logička matrica projekta i koja je njezina važnost
 • Metodologija izrade logičke matrice
 • Studije slučaja: Primjeri kvalitetno pripremljenih logičkih matrica u stvarno provedenim projektima
 • Praktičan rad na izradi logičke matrice projekta (popunjavanje obrasca logičke matrice i diskusija)

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 4: Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Datum:  12.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj

 • Definicija državnih potpora i zakonski okvir
 • Opis i pojašnjenje instrumenata za korištenje državnih potpora i kategorija državnih potpora
 • Obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora
 • Politika potpora u Europskoj uniji i reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 5:  Priprema projektnog prijedloga 5: Izradite kvalitetan proračun projekta

Datum:  16.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj

 • Što je proračun projekta i kako ga formulirati
 • Identifikacija proračunskih stavki i određivanje iznosa
 • Istraživanje tržišta i odluka o iznosu izdatka
 • Studije slučaja: Prikaz proračuna projekta za različite vrste troškova

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 6:  Računovodstveni aspekti provedbe EU projekata, upravljanje cash flow-om i vođenje dokumentacije

Datum: 18.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00

Sadržaj

 • Pravila o računovodstvenim aspektima upravljanja projektom
 • Metodologija vođenja poslovnih knjiga projekta (način vođenja dokumentacije, knjiženje, konta i slično)
 • Cash flow projekta (kako ne ostati bez gotovine)
 • Osiguravanje revizijskog traga u provedbi projekata
 • Vođenje dokumentacije projekta i pravilno arhiviranje
 • Studije slučaja: Konkretni primjeri računovodstvenog upravljanja projektima

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 7: Usavršavanje: Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u  vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave

Datum:  23.6.2020.

Sat:  16:00 – 19:45 sati

Bodovi:                4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Pojam pravne zaštite i mjerodavno pravo
 • Tips&tricks o tome kako si osigurati pravnu zaštitu ukoliko smo nezadovoljni odlukom o nepravilnosti i financijskoj korekciji
 • Odluke Europskog suda pravde u području nepravilnosti koje se odnose na postupke javne nabave u projektima
 • Studije slučaja: Primjeri iz recentne prakse nacionalnih i europskih tijela

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 8:  Usavršavanje: Izmjena ugovora o javnoj nabavi u EU financiranim projektima

Datum:  25.6.2020.

Sat: 16:00 – 19:45 sati

Bodovi:                4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj

 • Pojam sekundarnog ugovora u projektima financiranima iz fondova EU-a
 • Pravila koja propisuju mogućnost izmjene ugovornih odredbi
 • Kako izmijeniti sekundarni ugovor o javnoj nabavi i izbjeći nepravilnost i pripadajuću financijsku korekciju
 • Obveze korisnika prilikom izmjene ugovora koje proizlaze iz ugovora i nadređene regulative

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 9:  Usavršavanje: Najčešće pogreške u provedbi infrastrukturnih projekata s osvrtom na javnu nabavu

Datum:  26.6.2020.

Sat: 16:00 – 19:45 sati

Bodovi:                4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj

 • Prikaz najčešćih pogrešaka korisnika EU financiranih projekata u provedbi infrastrukturnih projekata koje se odnose na postupke javne nabave
 • Posljedice neadekvatnog upravljanja javnom nabavom u infrastrukturnim projektima
 • Tips&tricks o tome kako izbjeći pogreške i pravilno upravljati infrastrukturnim projektom
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

 

Ovdje saznajte više.


Webinar 10: Usavršavanje: Javna nabava u EU projektima za početnike

Datum:  30.6.2020.

Sat:  16:00 – 19:45 sati

Bodovi:  4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj

 • Osnove javne nabave u projektima EU-a
 • Praktični koraci u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za početnike
 • Najčešće nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave i kako ih izbjeći
 • Studije slučaja: Prikaz primjera postupaka javne nabave iz prakse

 

Ovdje saznajte više.


 

TKO SMO MI?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih prva je i jedina obrazovna ustanova na području regije koja se bavi edukacijom u polju fondova EU-a, projektnog menadžmenta, javne nabave i strateškog planiranja. Rad UEP-a utemeljen je na gotovo dvadesetogodišnjoj praksi stručnjaka koji ove poslove rade svakodnevno.

Posebne dobrobiti educiranja na UEP-u:

 • Učenje od stručnjakinja koje su pripremile i provele više od 500 projekata te mentorirale pripremu više od 200 projekata
 • Educirale smo više od 9.500 polaznika iz svih sektora
 • Rad utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse i studijama slučaja
 • Praktične vježbe sastavni su dio svake edukacije, kao i odgovori na konkretna pitanja polaznika
 • UEP je u vlasništvu jedne od najuspješnijih konzultantskih tvrtki u području fondova EU-a i javne nabave (AVELANT d.o.o.) s portfeljem projekata u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura
 • AVELANT je uključen u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
 • Osnovali smo prvi hrvatski portal o fondovima EU-a (eu-projekti.info) 2012. godine te napisali prvu knjigu o pripremi i provedbi EU projekata „Menadžment ESI fondova“

 

KOME SU EDUKACIJE NAMIJENJENE?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU, ali i općenito konzultantskom poslu, kao i osobama koje žele steći konkretna i praktična znanja, a osobito:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Tijelima državne i javne uprave
 • Poslovnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima početnicima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima
 • Početnicima bez iskustva

 

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinarima 1 – 6 iznosi 300,00 HRK po osobi plativo po predračunu.

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinarima 7 – 10 (usavršavanja u javnoj nabavi) iznosi 500,00 HRK po osobi plativo po predračunu.

Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:

 • Održavanje webinara
 • Stručno individualno savjetovanje tijekom programa
 • Nastavni materijali u elektronskoj formi
 • Praktične vježbe i primjeri iz prakse (ovisno o pojedinom webinaru)
 • Dodatni materijali u elektroničkoj formi
 • 15% popusta na sljedeće edukacije Učilišta
 • Bodovi za obnovu certifikata javne nabave (usavršavanja)

 

POKLON: Polaznici koji se prijave na svih 10 webinara na poklon dobivaju jednodnevnu edukaciju u trajanju 8 školskih sati po izboru prema kalendaru edukacija UEP-a koju mogu iskoristiti do kraja 2021. godine!

 

KAKO SE PRIJAVITI?       

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj predračuna.

 

METODOLOGIJA VOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učilište EU PROJEKTI koristi Zoom platformu za održavanje online edukacije. Ova platforma osigurava vrlo kvalitetan video i audio prijenos, lako joj se pristupa i zahtijeva minimalno poznavanje internet tehnologije za korištenje.

Tehnički preduvjeti koje polaznici trebaju osigurati

Nije potrebno imati nikakvih tehničkih znanja kako biste pristupili webinarima. Sve što je potrebno su računalo, laptop, tablet ili pametni telefon te veza na internet. Odabrani uređaj treba imati ugrađene zvučnike ili nas možete pratiti putem audio slušalica koje ćete umetnuti u vaš odabrani uređaj.

Po primitku uplate za webinar, elektroničkom poštom ćemo Vam dostaviti poveznicu za pristupanje webinaru. Klikom na dostavljenu poveznicu pristupate registraciji za webinar, koju kada ispunite ulazite u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se edukacija održava.

Želja nam je da Vaše iskustvo s online usavršavanjem bude što kvalitetnije, pa smo pripremili nekoliko uputa za sudjelovanje:

1. Molimo Vas da 15-ak minuta prije održavanja online edukacije kliknete na dostavljenu poveznicu. Klikom na poveznicu otvara se obrazac registracije koji je ekvivalent potpisne liste koju biste ispunili kod sudjelovanja na edukacijama u prostoru Učilišta. Nakon što ispunite i pošaljete registracijski obrazac, aplikacija Vas pušta u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se odvija edukacija. Moguće da ćete morati pričekati nekoliko sekundi do uključenja.

2. Webinari se snimaju, stoga Vas molimo da kada se priključite webinaru, svoje sudjelovanje potvrdite unosom svog imena i prezimena u Zoom chat. Npr. “Petar Perić se uključuje u webinar.” Isto tako, prije nego napustite webinar, molimo da se odjavite na isti način. Npr. “Petar Perić se odjavljuje.”

Chat se otvara tako da pomaknete miš preko ekrana aplikacije, čime se otvara izbornik s alatima u dnu ekrana. Kliknite na Chat i na desnoj strani će se otvoriti bijelo polje u dnu kojega je traka u koju možete upisati svoje pitanje ili poruku. Molimo da obratite pažnju na to da je sve što upišete u Chat vidljivo svim sudionicima webinara i predavačici.

3. Sudionici na webinaru nemaju mogućnost verbalno komunicirati s predavačicom, no molimo Vas da sva pitanja koja imate upišete u Zoom chat. Pri kraju webinara, predavačica će odabrati nekoliko pitanja na koja će odgovoriti uživo.

4. Među alatima koji su Vam na raspolaganju kod sudjelovanja na webinaru je i ocjenjivanje. Izuzetno bismo cijenili ako biste nam tijekom webinara, koristeći “palac gore” ili “palac dolje”, dali do znanja kakvo je bilo Vaše iskustvo sa webinarom. Također, svaki feedback elektroničkom poštom će biti izuzetno dobrodošao.

Detaljne upute za sudjelovanje na online nastavi Učilišta EU PROJEKTI možete naći ovdje. Ukoliko budete imali pitanja vezanih uz tehničke aspekte sudjelovanja na online programima usavršavanja, kontaktirajte nas bez ustručavanja elektroničkom poštom na info uep.hr ili telefonom na +385 1 553 4878.

Veselimo se našem zajedničkom radu!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se