single-image

Postanite Voditelj/ica pripreme i provedbe EU projekata – Novi termin!

Nastava počinje 19. siječnja 2022. godine!

9 JAKIH RAZLOGA ZAŠTO UPISATI NAŠ PROGRAM

 • 1. dobivate uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu
 • 2. najveći fond sati obrazovanja na tržištu: 166 sati (63 sata predavanja i 103 sati vježbi)
 • 3. najbolja cijena: sada 8.500,00 HRK (prije 15.500,00 HRK)
 • 4. rad na konkretnom projektu koji je moguće prijaviti na konkretan poziv
 • 5. za rane upise do 24. prosinca 2021. g. dobivate besplatno dvije edukacije, usavršavanje iz područja javne nabave (4 boda za obnovu certifikata JN) te edukaciju iz područja ESIF fondova (4. šk. sata)
 • 6. dosad smo na UEP-u pripremili više od 500 projektnih prijedloga
 • 7. dosad smo educirali više od 10.000 polaznika
 • 8. mogućnost stručne prakse u UEP ALUMNI programu nakon završetka programa i besplatne radionice za članove
 • 9. obrazuju vas predavači koji rade na najvećim projektima u državi s više od 18 godina iskustva

Ariana Vela - Učilište EU projekti

PRIJAVITE SE


ŠTO ĆETE NAUČITI?

Polaznici će svladati pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. te kroz instrument Next Generation EU, a posebno će naučiti:

 • Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, projekata, aktivnosti i izdataka;
 • Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira);
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti;
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične;
 • Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta;
 • Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti istu nadležnome tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja;
 • Popunjavati obrasce za prijavu kroz sustav eFondovi i podnijeti projektnu prijavu kroz sustav eFondovi
 • Provesti projekt u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi zahtjeve za nadoknadu sredstava i završni zahtjev;
 • Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima;
 • Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja;
 • Provesti postupak evaluacije/procjene projekta.

Posebna vrijednost: Uvid u prioritete financiranja i pravila za financijsku perspektivu (2021. – 2027.)!


KAKO ĆE SE I KADA ODVIJATI NASTAVA?

Nastava će se odvijati ONLINE!

Nastava počinje 19. siječnja 2022. godine te se odvija u dvije grupe. U prvoj grupi nastave se odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9:00 do 12:45 sati, dok se u drugoj grupi nastava odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17:00 do 20:45 sati.


TKO SU VAŠA VODITELJICA PREDAVAČA I MENTORICA?

Mentorica programa:

Ariana Vela – najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi! Mentorica je programa – nadzire postupak individualnih konzultacija, sudjeluje u postupku pregleda završnih radova i radu ispitne komisije. Njezino iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU neprikosnoveno je i zato je rad s njom jedan od najvažnijih i najkorisnijih dijelova programa. Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Voditeljica tima predavača:

Irena Slunjski – konzultantica s više od 17 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. Jedna od prvih konzultantica za ove oblike financiranja u državi i šite. Mentorirala je pripremu više od 400 projektnih prijedloga. U programu je zadužena za aspekt pripreme i provedbe projekata te vođenje procesa obrazovanja u grupi.

Tendencija  radu grupe je da vas jedan tim prati od početka do kraja programa obrazovanja, kao i na završnom ispitu, što osigurava kvalitetu obrazovnog procesa!


 PRIJAVITE SE

Za dodatne informacije obratite nam se na +385 1 553 4878 te na info@uep.hr.


Veselimo se našem zajedničkom radu!

Učilište EU PROJEKTI

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se