CBA

Jednodnevna edukacija: Kako izbjeći financijske korekcije u EU projektima i javna nabava (usavršavanje)

Kako izbjeći financijske korekcije u EU projektima i javna nabava (usavršavanje)

19. rujna 2017. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je prikazati nepravilnosti u segmentu provedbe postupaka javne nabave koje čine korisnici bespovratnih sredstava EU u provedbi projekata, a koje dovode do financijskih korekcija sukladno postojećoj EU i nacionalnoj regulativi, kao i prikazati i pojasniti vrste financijskih korekcija, stope i mogućnosti izbjegavanja istih na konkretnim primjerima iz prakse.

Provedba postupaka javne nabave čini sastavni dio provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te posebnih pravila koja se primjenjuju na neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Čak 85% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova troši se u okviru javne nabave, a dostupni statistički podaci pokazuju da je nepravilna primjena pravila o javnoj nabavi rezultirala velikim brojem financijskih korekcija te, posljedično, povratom bespovratnih sredstava.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o pravilnom provođenju postupaka javne nabave u EU projektima s naglaskom na:

 • pravni okvir EU i RH koji regulira nepravilnosti i financijske korekcije,
 • nepravilnosti u provedbi EU projekata,
 • načela javne nabave i nepravilnosti vezane uz ista,
 • financijske korekcije u EU projektima koje se odnose na javnu nabavu,
 • vrste financijskih korekcija,
 • stope korekcija i mogućnost smanjenja stopi,
 • postupanje nadležnih tijela u slučaju sumnje na nepravilnost,
 • način utvrđivanja financijskih korekcija,
 • primjer iz prakse za svaku vrstu nepravilnosti vezane uz javnu nabavu,
 • tips & tricks za uspješnu provedbu postupka javne nabave i izbjegavanje financijskih korekcija
 • vježbe.

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija je namijenjena širokom krugu dionika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU i javnom nabavom, a posebice:

 • korisnicima bespovratnih sredstava EU,
 • početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe postupaka javne nabave,
 • osobama koje žele obnoviti certifikat u području javne nabave,
 • svim javnim i sektorskim naručiteljima,
 • konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama.

Nosi li edukacija bodove za obnovu certifikata u području javne nabave?

Da. Pohađanjem ove edukacije, polaznici stječu 8 bodova. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), osobe koje su stekle certifikat u području javne nabave, svoja znanja moraju redovito nadograđivati pohađanjem programa usavršavanja koji će omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata, a koji su odobreni sukladno Pravilniku te objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Za obnovu certifikata u području Javne nabave, potrebno je pohađati usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Tko će voditi edukaciju?

gđa. Ariana Vela

Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje petnaestogodišnje iskustvo rada na projektima financiranim iz fondova EU i portfolio projekata od milijardu eura. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, pretpristupnih fondova i programa Unije.

Idejna je začetnica i osnivačica prvog hrvatskog portala o EU fondovima EU PROJEKTI INFO (eu-projekti.info). Osnovala je i prvo hrvatsko učilište o fondovima EU pod nazivom Učilište EU PROJEKTI – ustanova za obrazovanje odraslih koje je započelo s radom u 2015. godini.

Dosad je educirala više od 8000 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi Projekta povezivanja Južne Dalmacije (tzv. Pelješki most).

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Materijali i potvrde:

 • prezentacijski materijali,
 • primjeri iz prakse,
 • pravni okvir i relevantna regulativa,
 • publikacija o ESI fondovima,
 • publikacija o programima EU,
 • CD-ROM s nastavnim i popratnim materijalima,
 • vježbe,
 • potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 18. rujna 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Za rane prijave do 7. rujna 2017.g. uz uplatu do 8. rujna 2017.g. odobravamo 15% popusta, kao i za naše redovite klijente i polaznike edukacija. Polaznicima iz iste organizacije odobravamo dodatnih 15% popusta.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se