slider-image

EDUKACIJA: DRŽAVNE POTPORE I EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

4. rujna 2019. godine u Zagrebu
Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, zgrada D, 3. kat
Od 9:30 do 16:30 sati

Učilište EU PROJEKTI organizira jednodnevnu edukaciju naslova Državne potpore i europski strukturni i investicijski fondovi.

Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika. Ova će Vas edukacija upoznati i sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

Sadržaj edukacije

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:

 • pravni oblik državnih potpora (Zakon o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH),
 • definiciju državnih potpora,
 • instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora,
 • prijava potpore Europskoj komisiji, potpore izuzete od obveza prijave, skupna izuzeća,
 • Uredbe o skupnom izuzeću – GBER, tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,
 • potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore),
 • elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
 • kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća,
 • obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,
 • politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize,
 • reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

 

Kome je namijenjena edukacija?

 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije,
 • Trgovačkim društvima i financijskim institucijama,
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga,
 • Revizorima,
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih potpora,
 • Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
 • Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora,
 • Ostalim zainteresiranima za temu.

 

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije, ručak u restoranu, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Pošaljite e-poruku na adresu info@uep.hr  i kontaktirat ćemo vas u kratkom roku.

 

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se