02

Obrazovni programi

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

voditelj-eu

Što je cilj programa?

Podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako samostalno pripremiti i provesti projektni prijedlog.

Koliko traje program i kada se odražava nastava?

166 sati (63 sata predavanja i 103 sati vježbe) kroz period od četiri mjeseca, što predstavlja najveći broj sati na tržištu.

Kako se izvodi program?

Program obuhvaća sve što morate znati o pripremi i provedbi EU projekata. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela u ukupnom trajanju od 166 sati, što uključuje 63 sata predavanja na kojima se svladava terminologija i metodologija pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, kao i 103 sata praktičnih vježbi koje polaznicima pomažu u praktičnom svladavanju zadataka potrebnih za pripremu i provedbu projekta. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata, kao i pripremi konkretnoga projektnog prijedloga koji vrednuje ispitna komisija.

Što će naučiti polaznici?

Polaznici će svladati potpuno nova pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su stupila na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji i koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2014. – 2020., a posebno će naučiti:

 • Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, projekata, aktivnosti i izdataka;
 • Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira);
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti;
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične;
 • Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta;
 • Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti istu nadležnome tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja;
 • Popunjavati obrasce za prijavu kroz sustav eFondovi i podnjeti projektnu prijavu kroz sustav eFondovi
 • Provesti projekt u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi zahtjeve za nadoknadu sredstava i završni zahtjev;
 • Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima;
 • Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja;
 • Provesti postupak evaluacije/procjene projekta.

Kome je program namijenjen?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno:

 • Početnicima bez iskustva;
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima;
 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave;
 • Tijelima državne i javne uprave;
 • Poslovnom sektoru;
 • Poduzetničkim potpornim institucijama;
 • Konzultantima početnicima i
 • Drugim zainteresiranim polaznicima.

Zašto upisati program?

Priprema konkretnog projekta – Svaki polaznik na početku pohađanja programa s mentorom odabire projektnu temu na kojoj će praktično raditi do završetka programa i koju će uobličiti u konkretan projektni prijedlog koji sadrži prijavne obrasce koji se koriste u konkretnim natječajima (Prijavni obrazac A, Prijavni obrazac B i proračun projekta).

Individualno savjetovanje i pisani komentari – Mentori/predavači svakom će polazniku dati pisane i usmene komentare na odrađene vježbe i pripremljene projekte s ciljem poboljšanja njihove kvalitete. Takve se konzultacije odvijaju u okviru programa i omogućuju da unaprjeđujete svoje projektne prijedloge. Čak 95% naših polaznika ocijenilo je ovaj dio nastave kao jedan od najznačajnijih.

Praktični primjeri – Svaki segment programa popraćen je iskustvima iz prakse, praktičnim radom i gostima predavačima iz institucija i organizacija koje rade u sektoru fondova EU unutar kojih se provode tematske rasprave, razgovori i konzultacije, a na nastavi pokazujemo i konkretne primjere projekata koji su osigurali financiranje iz fondova EU.

Uvjerenje o usavršavanju – Svaki polaznik koji uspješno završi program dobiva uvjerenje o usavršavanju koje upisuje u e-radnu knjižicu. Uvjerenje je priznato od strane nadležnih institucija u RH i predstavlja odličnu podlogu za zapošljavanje

Certifikat javne nabave – Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Pohađanjem nastave za voditelja pripreme i provedbe EU projekata, stječete 8 nastavnih sati od 32 nastavna sata potrebna za obnovu certifikata

Stručna praksa UEP ALUMNI PROGRAM – Svaki polaznik koji uspješno završi program ulazi u UEP ALUMNI PROGRAM kroz koji sudjeluje na godišnjim konferencijama, praksi, mentorstvu 1-na-1 te u pripremi konkretnih projektnih prijedloga

Moderna oprema – Polaznicima je na raspolaganju učionica s računalima i besplatnim WIFI-em.

Tržište rada – Na tržištu rada postoji izuzetno velik interes za stručnjacima koji se bave upravo pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU. Prema nalazi Državne revizije, Hrvatsko trenutačno nedostaje više stotina stručnjaka ovoga tipa, dok su potrebe korisnika još veće. Upravo to, kao i zalaganje polaznika, jamči veću mogućnost zapošljavanja.

Tko su vaši predavači i mentori?

Irena Slunjski – konzultantica s više od 15 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. U programu je zadužena za aspekt pripreme projekata.

Ivana Rukavina Halilagić – konzultantica koja je u dvije godine karijere pripremila i provela projekte u vrijednosti od 20 milijuna eura i time ostvarila fantastičan uspjeh. Specijalizirala je provedbu projekata te uspješno surađuju s tijelima u sustavu i klijentima u tom pogledu, a u programu je zadužena upravo za taj segment.

Ariana Vela – mentorica u programu koja prati polaznike u ključnim fazama obrazovanja te vodi postupak individualnih konzultacija. Njezino iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU neprikosnoveno je i zato je rad s njom jedan od najvažnijih i najkorisnijih dijelova programa.

Kolika je cijena programa?

Redovna cijena programa je 15.500,00 kn plativo u 12 rata bez kamata na poslovni račun Učilišta EU PROJEKTI.

Zašto izabrati UEP?

 • Jedan je od programa s najvećim brojem sati na tržištu;
 • Polaznici pripremaju vlastiti projekt koji mogu prijaviti na natječaje EU-a;
 • Svaki projektni prijedlog pregledava komisija i daje upute za unaprjeđenje;
 • Primjenjuje se najnovija metodologija i obrasci;
 • Program se sastoji od pripreme i provedbe projekta popraćene konkretnim vježbama;
 • Vlasnici certifikata javne nabave mogu dobiti 8 bodova za obnovu certifikata;
 • Predavačice se odlikuju ogromnim iskustvom i odličnom metodologijom podučavanja.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

Danijela Udovčić

Predavači, vlasnici i ostalo osoblje su izuzetno ljubazni i spremni pomoći. Cjelokupni program usavršavanja je vrlo zadovoljavajući i zanimljiv – motivirajući za daljnji rad na eu projektima. Uspješan rad i dalje!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se