01

Obrazovni programi

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

spec program

Polaznici će naučiti kako u praksi primijeniti postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu stječete preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

Što je cilj programa?

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

Učilište EU projekti je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva od 22. srpnja 2015.g., KLASA: UP/I-406-01/15-01/04; URBROJ: 526-06-01-02-02/1-15-02 . Rješenje je izdano na rok od tri godine.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave sastoji se od dva dijela:

1. Program izobrazbe u području javne nabave (provodi se pri Učilištu EU PROJEKTI)
2. Pisani ispit (provodi se pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta)

Koliko traje program?

50 sati (30 sati predavanja i 20 sati vježbi)

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, planiranje u sustavu javne nabave, odabir te provedba postupka javne nabave. U 50 sati predavanja i vježbi uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima uz vodstvo vrhunskih trenera u području javne nabave.

Stručnjaci

gđa. Ariana Vela
Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje šesnaestogodišnje iskustvo rada na projektima financiranim iz fondova EU. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata iz strukturnih fondova, pretpristupnih fondova i programa Unije te provedbu postupaka javne nabave.

Uspješno surađuje s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo, Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom gradova u RH, Udrugom općina i Zajednicom županija, Hrvatskim novinarskim društvom i brojnim medijima kao što su HRT, T-portal, 24sata, HINA i Index.hr, tvrtkama kao što su Autoceste Rijeka – Zagreb, Zračna luka Zagreb, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, Coca-Cola HBC, Osječka pivovara, Ekonerg, Ekonomski institut Zagreb, INA, Tehnika, Zagrebački holding, Ericsson Nikola Tesla, velikim brojem jedinica lokalne i područne samouprave, razvojnim agencijama i brojnim drugim organizacijama. Donedavno je pisala kolumne za Business.hr i Poslovni.hr a sada redovito objavljuje kolumne za T-portal. Idejna je začetnica i osnivačica prvog hrvatskog portala o EU fondovima EU PROJEKTI INFO.

Dosad je educirala više od 8300 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi Projekta povezivanja Južne Dalmacije (tzv. Pelješki most), kao i na provedbi brojnih projekata iz pretpristupnih programa i programa Unije. Osnovala je i prvo hrvatsko učilište o fondovima EU pod nazivom Učilište EU PROJEKTI – ustanova za obrazovanje odraslih koje je započelo s radom u 2015. godini.

gđa. Ivana Rukavina Halilagić
Ivana je zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i drugih izvora. Portfelj projekata na kojima je dosad radila veći je od dvije milijarde kuna, a sastoji se od infrastrukturnih projekata poduzetnika, te organizacija iz javnog sektora, kao i projekata tzv. mekih mjera koje provodi za organizacije iz obrazovnog i neprofitnog sektora. Sudjeluje u projektima pružanja tehničke pomoći za tijela državne uprave i aktivno radi na izradi strateških dokumenata za jedinice lokalne samouprave. Uređuje portal EU-PROJEKTI.INFO, prvi hrvatski portal o EU fondovima te priprema materijale i mišljenja za portal i klijente Privredne banke Zagreb d.d.

gđa. Katarina Depope Radman
Katarina se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Trenutno je direktorica u vlastitoj konzultantskoj tvrtki koja pruža usluge savjetovanja u području javne nabave i koncesija. U sklopu IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre – International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija).

Radno iskustvo stekla je radom u lokalnoj samoupravi, te kasnije kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu u The Council of Europe Development Bank (CEB). U međuvremenu radi na nekoliko projekata kao stručnjak za javnu nabavu pri Provedbenim tijelima 1 i 2 razine. Ima više od 9 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi raznovrsnih postupaka javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja iz područja javne nabave.

gđa. Daniela Banković
Daniela se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Radno iskustvo u nabavi stekla je u Zračnoj luci Pula d.o.o. na mjestu voditelja službe nabave u sklopu kojeg obavlja sve poslove vezane uz planiranje, koordinaciju, realizaciju, kontrolu i analizu provedbe svih postupaka nabave.

Sudjelovanjem u IPA projektu “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Za potrebe edukacije specijalista javne nabave radi kao stručni suradnik na usklađivanju OECD/ SIGMA materijala sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva. Također, završila je i EU PROJEKTI AKADEMIJU u organizaciji tvrtke EU PROJEKTI. Aktivna je kao stalni predavač u nekoliko obrazovnih ustanova i drugih organizacija u sklopu kojih provodi edukacije i radionice iz područja javne nabave.

Kome je namijenjen program?

  • Javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
  • Ovlaštenim državnim i internim revizorima
  • Rukovoditeljima koji su odgovorni za sustav javne nabave
  • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave, te
  • Svim zainteresiranim fizičkim osobama i konzultantima koji smatraju da bi sudjelovanje u Programu izobrazbe pomoglo u daljnjoj karijeri.

Kolika je cijena programa?

Cijena programa iznosi 3.500,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja, ručak za polaznike, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom Programa.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se