01

Obrazovni programi

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

spec program

Jeste li znali da?

 je udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u Hrvatske čak 14,88%?
 su specijalisti u području javne nabave izuzetno traženi na tržištu rada?
 javni naručitelji nemaju dostatne ljudske resurse za provedbu postupaka javne nabave?
 da se regulativom o javnoj nabavi štite javna sredstva i sloboda tržišnog natjecanja?
 da su nepravilnosti u postupcima javne nabave glavni razlog gubitka sredstava iz EU fondova?

Sve ovo su razlozi za upis Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave u prvom regionalnom učilištu specijaliziranom za edukaciju o fondovima EU i projektnom menadžmentu koje je do sada obrazovalo preko 9.500 osoba iz svih sektora!

Što je cilj programa?

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

Učilište EU PROJEKTI je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 7. veljače 2018. godine, KLASA: UP/I-406-01/15-01/04, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-6. Ovlaštenje je izdano po drugi put, na rok od tri godine.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave sastoji se od dva dijela:

1. Program izobrazbe u području javne nabave (provodi se pri Učilištu EU PROJEKTI)
2. Pisani ispit (provodi se pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta)

Koliko traje program?

50 sati (30 sati predavanja i 20 sati vježbi)

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, planiranje u sustavu javne nabave, odabir te provedba postupka javne nabave. U 50 sati predavanja i vježbi uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima uz vodstvo vrhunskih trenera u području javne nabave.

Preuzmite detaljan program OVDJE.

Zašto odabrati nas?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih (skraćeno: UEP) prvo je hrvatsko učilište specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom menadžmentu. Vlasnik UEP-a je AVELANT d.o.o. za poslovno i strateško savjetovanje, tvrtka jedne od najpoznatijih hrvatskih konzultantica za fondove EU, gđe Ariane Vela s portfoliom projekata većim od 5 milijarde eura i s više od 9.500 educiranih polaznika edukacija iz svih sektora.

Pripremili smo i proveli postupke javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i sukladno Posebnim pravilima koja se primjenjuju na neobveznike javne nabave. Posebnu pažnju posvećujemo EU financiranim nabavama i izbjegavanju nepravilnosti. Dosad smo proveli postupke javne nabave u vrijednosti većoj od 3 milijarde kuna, od kojih veliki dio čine javne nabave velike vrijednosti radova i usluga u okviru projekata financiranih iz fondova EU.

Ovo su samo neki od projekata u kojima smo sudjelovali u pripremi i/ili provedbi postupaka javne nabave:

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (tzv. Pelješki most), Hrvatske ceste d.o.o.
 Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo sa spojnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o.
Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a, ZET d.o.o.
Nabava 34 autobusa za Promet Split, Promet d.o.o.
Nabava autobusa za Libertas Dubrovnik, Libertas d.o.o.
Izgradnja i opremanje pogona i proizvodnju peleta u Slunju, Građevinski obrt Špelić
Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke kroz izgradnju proizvodne hale, TEO Belišće
Izgradnja i opremanje pilane Draganić, Draganić d.o.o.
Izgradnja trgovačkog centra u Velikoj Gorici, ERA Commerce d.o.o.
Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak, Grad Sisak
Izgradnja Holandske kuće u Sisku, Grad Sisak

U PROGRAMU IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE DAJE SE POSEBAN OSVRT NA POSTUPKE JAVNE NABAVE U PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ FONDOVA EU. 

Stručnjaci


gđa. Ariana Vela

Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Kroz više od 17 godina iskustva uspješno je provela preko 250 projekata s vrijednošću portfelja od 5 milijardi eura te mentorirala izradu više od 250 projekata. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za velike infrastrukturne projekte, rješavanje kompleksnih problema u provedbi projekata u segmentu građevinskih radova, nadzora i praćenja dinamičkih i financijskih planova, strateško pozicioniranje i planiranje projekata u odnosu na opcije financiranja, financijsko upravljanje projektima i novčani tok projekata, javnu nabavu, kao i rješavanje nepravilnosti i izbjegavanje financijskih korekcija. Osnivačica je prvog hrvatskog portala o EU fondovima (eu-projekti.info) i vlasnica prvog hrvatskog učilišta o fondovima EU – Učilišta EU PROJEKTI. Bila je jedna od ključnih stručnjakinja Hrvatskih cesta u pripremi najvećeg hrvatskog projekta financiranog iz fondova EU – Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom te je imenovana voditeljicom EU financiranja projekta.


gđa. Katarina Depope Radman

Katarina se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Trenutno je direktorica u vlastitoj konzultantskoj tvrtki koja pruža usluge savjetovanja u području javne nabave i koncesija. U sklopu IPA projekta Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre – International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija). Radno iskustvo stekla je radom u lokalnoj samoupravi, te kasnije kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu u The Council of Europe Development Bank (CEB). U međuvremenu radi na nekoliko projekata kao stručnjak za javnu nabavu pri Provedbenim tijelima 1 i 2 razine. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi raznovrsnih postupaka javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja iz područja javne nabave.

gosp. Anđelko Rukelj, dipl.iur.

Anđelko Rukelj, dipl. iur., ovlašteni trener u sustavu javne nabave, stručnjak za javnu nabavu, zamjenik je predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Radio je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u PS Varaždin, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Odjel nabave i investicija, na poslovima nabave te gospodarenje nekretninama u vlasništvu HZMO-a, Allianzu Zagreb d.d. gdje je bio direktor službe za opće poslove te DKOM-u kao zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Stručna znanja je stekao kao specijalist javne nabave u više stotina provedenih postupaka javne nabave. Kao trener u sustavu javne nabave održao je brojna predavanja na temu javne nabave, na kojima je tumačio rješenja i praksu Državne komisije te je napisao nekoliko stručnih radova na temu pravne zaštite u sustavu javne nabave. Idejni je začetnik udruge specijalista javne nabave.

gosp. Nikša Antica

Nikša posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, koje je stekao radeći u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i u Privrednoj banci Zagreb. Karijeru je nastavio unutar stručnih službi Grada Karlovca, a od 2017. godine je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Specijalizirao je područje pravnog okvira Europske unije s naglaskom na temi državnih potpora o kojima redovito poučava na Učilištu EU PROJEKTI te priprema stručne članke i publikacije na navedenu temu.

gđa. Irena Slunjski

Irena je konzultantica s više od 17 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. Jedna od prvih konzultantica za ove oblike financiranja u državi i šire. Mentorirala je pripremu više od 400 projektnih prijedloga, uključujući i postupke nabave.

Kome je namijenjen program?

  Javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
  Ovlaštenim državnim i internim revizorima
  Rukovoditeljima koji su odgovorni za sustav javne nabave
  Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave, te
  Svim zainteresiranim fizičkim osobama i konzultantima koji smatraju da bi sudjelovanje u Programu izobrazbe pomoglo u daljnjoj karijeri.

Kolika je cijena programa?

Cijena programa iznosi 3.500,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI.

U cijenu su uključeni:
  održavanje edukacije i predavanja
  ručak u restoranu na svaki dan održavanja izobrazbe
  materijali u pisanoj i elektronskoj formi (prezentacije svih dana, Zakon o javnoj nabavi i pravilnici)
  materijali za praktične vježbe (vježbe i primjeri ispita)
  simulacija ispita i savjeti za uspješno polaganje istog
•  stručno individualno savjetovanje tijekom Programa.

Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a.

POKLON

Svi polaznici upisom Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave ostvarit će besplatno poludnevno usavršavanje o nepravilnostima u provedbi postupaka javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU u trajanju od 4 sata, a koje osigurava 4 boda za obnovu certifikata.

Napomena: polaznik može iskoristiti poklon u roku od jedne godine od održavanja programa izobrazbe. Jednodnevno usavršavanje se održava u terminu navedenom u godišnjem rasporedu Učilišta EU PROJEKTI.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se