Voditelj pripreme i provedbe projekata ruralnog razvoja

Upiši program obrazovanja “Voditelj pripreme i provedbe projekata ruralnog razvoja” 

Ruralni razvoj

Što je cilj programa?

Podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata u sektoru ruralnog razvoja, uz poseban rad na izradi poslovnog plana, pripremi aplikacijskog paketa za dostavu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i ruralnome razvoju, kao i Agronetu. Ovo je prvi hrvatski i regionalni program koji se bavi pripremom projektnih prijedloga u sektoru ruralnoga razvoja koji osposobljava polaznike za pripremu projekata iz Europskog poljoprivrednog programa za ruralni razvoj – EAFRD, i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – EFRR, koristeći pritom najnoviju natječajnu dokumentaciju i primjere iz prakse. Program je verificirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a nastao je kao rezultat provedbe višednevnih praktičnih treninga o istoj temi.

Koliko traje program?

134 sata (69 predavanja, individualnih i skupnih konzultacija te 65 sati vježbi)

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i većinom praktičnog dijela, a uključuje 69 sati predavanja na kojima se svladavaju posebnosti Programa ruralnog razvoja, razlike u pripremi projekata za predmetne instrumente i stukturne fondove te se polaznicima pokazuju ključni sadržaj cjelovite projekte prijave zajedno sa specifičnim trikovima za uspješnu prijavu. Praktični dio traje 65 sati te se odnosi na pripremu poslovnog plana, skupljanje natječajne dokumentacije i rad u online sustavu Agronet. U 69 sati predavanja uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata.

Što će naučiti polaznici?

Polaznici će svladati potpuno nova pravila pripreme i provedbe projekata u ruralnom razvoju s naglaskom na novitetima u odnosu na program IPARD te će usvojiti najnoviju metodologiju u skladu sa strateškim prioritetima i smjernicama Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Posebno će naučiti:

 • Koji fondovi EU financiraju projekte u sektoru ruralnoga razvoja,
 • Kakve vrste projekata se mogu financirati i tko su potencijalni korisnici,
 • Koji je sadržaj pripremne dokumentacije,
 • Koje je podatke potrebno prikupiti kako bi se moglo početi s pripremom poslovnoga plana,
 • Koji je sadržaj poslovnoga plana,
 • Kako pripremiti narativni dio poslovnoga plana,
 • Koji je sadržaj financijskog dijela poslovnoga plana,
 • Kako pripremiti financijski dio poslovnoga plana,
 • Što je Agronet sustav i kako raditi u njemu, te
 • Kako pripremiti cjelovitu projektnu prijavu uz zadovoljavanje kompleksnih administrativnih zahtjeva.

Što je posebnost programa?

Praktičan rad na izradi poslovnoga plana temelji se na konkretnim vježbama, primjerima iz prakse i natječajnoj dokumentaciji iz jednog od natječaja raspisanog tijekom 2017. godine. Polaznici će kao završni rad pripremiti jedan poslovni plan, kao i složiti popis dokumentacije za cjelovitu projektnu prijavu i opisati korake potrebe za pravilnu realizaciju projekta na zadanom konkretnom primjeru iz prakse. Program će voditi konzultanti iskusni u pripremi i provedbi projekata u sektoru ruralnoga razvoja.

Kome je program namijenjen?

Svima koji rade u sektoru ruralnoga razvoja, a posebno:

 • konzultantima,
 • vlasnicima OPG-ova, zadruga, malih i srednjih poduzeća i fizičkim osobama koje žele pripremiti i provesti projekte,
 • članovima i zaposlenicima lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova),
 • zaposlenicima jedinica lokalne i područne samouprave koji žele sudjelovati u pripremi projekata,
 • zaposlenicima tijela državne uprave koji sudjeluju u radu sektora ruralnoga razvoja,
 • drugima zainteresiranim osobama.

Dobiva li se po završetku programa certifikat?

Svaki polaznik po završetku programa i uspješno položenom završenom ispitu dobiva uvjerenje priznato od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kolika je cijena programa?

Cijena programa je 20.000,00 kn plativo u 12 rata bez kamata na poslovni račun Učilišta. Upišite se do 30.9.2017., iskoristite posebne popuste i umjesto 20.000,00 kn platite 8.500,00 kn (u cijenu nije uračunata upisnina od 500,00 kn).

 

rezerviraj