Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Upiši program obrazovanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata 

Što je cilj programa?

Cilj programa “Voditelj pripreme i provedbe EU projekata” je, podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako da samostalno pripreme projektni prijedlog.

Koliko traje program?

166 sati (63 sata predavanja i 103 sati vježbe) kroz period od četiri mjeseca.

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i većinom praktičnog dijela, a uključuje 63 sati predavanja na kojima se svladava terminologija i metodologija pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i 103 sata praktičnih vježbi koje polaznicima pomažu u praktičnom svladavanju zadataka potrebnih za pripremu i provedbu projekta. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata.

Što će naučiti polaznici?

Polaznici će svladati potpuno nova pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su stupila na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji i koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2014. – 2020., a posebno će naučiti:

 • Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova
 • Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, PEST, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira)
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične
 • Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta
 • Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti ju ugovornom tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja
 • Provesti projekt u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi interine izvještaje i završni izvještaj
 • Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima
 • Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja
 • Provesti postupak evaluacije projekta

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen širokoj populaciji građana koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno:

 • početnicima bez iskustva,
 • udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima,
 • jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
 • tijelima državne uprave,
 • poslovnom sektoru,
 • poduzetničkim potpornim institucijama,
 • konzultantima početnicima i
 • drugim zainteresiranim polaznicima.
 

Što je posebnost programa?

Knjiga Menadžment ESI fondovaSvaki polaznik na početku programa s mentorom odabire projektnu temu na kojoj će praktično raditi do završetka programa i koju će uobličiti u konkretan projektni prijedlog. Mentori/predavači svakom će polazniku dati pisane i usmene komentare na odrađene vježbe i pripremljene projekte s ciljem poboljšanja njihove kvalitete. Svaki segment programa popraćen je iskustvima iz prakse, praktičnim radom i gostima predavačima iz institucija i organizacija koje rade u sektoru fondova EU unutar kojih se provode tematske rasprave, razgovori i konzultacije.

 

Dobiva li se po završetku programa certifikat?

Svaki polaznik po završetku programa i uspješno položenom završenom ispitu dobiva uvjerenje priznato od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Obnavljanje certifikata iz područja javne nabave

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Pohađanjem nastave za voditelja pripreme i provedbe EU projekata, stječete 8 nastavnih sati od 32 nastavna sata potrebna za obnovu certifikata.

Kolika je cijena programa?

Redovna cijena programa je 15.000,00 kn plativo u 12 rata bez kamata na poslovni račun Učilišta. Polaznici koji se prijave do 15. prosinca 2017.g. ostvaruju popust od 10%. 

UEP ALUMNI PROGRAM – Podrška i nakon završetka školovanja

Cijenimo naše polaznike i zato se trudimo nastaviti našu suradnju i pružiti sustav podrške i nakon završetka programa obrazovanja. Zbog toga smo osmislili UEP ALUMNI PROGRAM u sklopu kojeg organiziramo druženja, predavanja i konferencije koje su besplatne za sve naše bivše i sadašnje polaznike. U okviru ALUMNI PROGRAMA možete nas nazvati, poslati nam e-mail ili doći na konzultacije o projektima na kojima trenutačno radite. Ovo je samo mali dio onoga što čeka naše polaznike/ce, ostalo ćete saznati kada postanete članom/icom našeg PROGRAMA.

Kako rezervirati mjesto u grupi?

Kako bi rezervirali svoje mjesto u grupi kliknite ispod.

Rezerviraj svoje mjesto u grupi!


Što drugi kažu o nama?