single-image

Usavršavanje: Otvoreni postupak u projektima financiranim iz fondova EU i praksa DKOM-a

25. i 26. rujna 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

Što je cilj usavršavanja?

Cilj usavršavanja je podići kapacitete polaznika/ca za provedbu postupka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU.


Koji je sadržaj usavršavanja?

Sadržaj usavršavanja obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o pravilnom provođenju postupaka javne nabave u EU projektima s naglaskom na:

 • Definiciju otvorenog postupka javne nabave;
 • Postupke prije početka otvorenog postupka javne nabave;
 • Dokumentaciju o nabavi i primjeri komentara na DoN u ex ante kontrolama;
 • Objašnjenja i izmjena dokumentacije o nabavi;
 • Postupke otvaranja ponuda;
 • Ekonomski najpovoljniju ponudu: Izrada i praksa DKOM-a;
 • ESPD obrazac;
 • Pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda kroz praksu DKOM-a;
 • Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata;
 • Odluku o odabiru i Odluku o poništenju;
 • Izvješće o postupku javne nabave i arhiviranje dokumentacije;
 • Rokove za žalbu i naknade;
 • Praksu DKOM-a.

 

Kome je namijenjeno usavršavanje?

Usavršavanje je namijenjeno širokom krugu dionika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU i javnom nabavom, a posebice:

 • Korisnicima bespovratnih sredstava EU;
 • Početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe postupaka javne nabave;
 • Osobama koje žele obnoviti certifikat u području javne nabave;
 • Svim javnim i sektorskim naručiteljima;
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama.

 

Nosi li usavršavanje bodove za obnovu certifikata u području javne nabave?

Da. Pohađanjem ovog usavršavanja, polaznici stječu 8 bodova ukoliko sudjeluju na jednom danu usavršavanja ili 16 bodova ukoliko sudjeluju na dva dana usavršavanja. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), osobe koje su stekle certifikat u području javne nabave, svoja znanja moraju redovito nadograđivati pohađanjem programa usavršavanja koji će omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata, a koji su odobreni sukladno Pravilniku te objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Za obnovu certifikata u području Javne nabave, potrebno je pohađati usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.


Tko će voditi usav ršavanje?

gđa.Ivana Rukavina Halilagić, iz tvrtke EU PROJEKTI koja je zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru ESIF-a. Portfelj projekata na kojima je dosad radila veći je od dvije milijarde kuna, a sastoji se od infrastrukturnih projekata poduzetnika, te organizacija iz javnog sektora, kao i projekata tzv. mekih mjera koje provodi za organizacije iz obrazovnog i neprofitnog sektora.


Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena usavršavanja iznosi 1.380 HRK za jedan dan usavršavanja, a za dva dana usavršavanja cijena je 2.500,00 HRK po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja, materijali u pisanoj i elektronskoj formi i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije, osiguran parking te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta.


Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu:  info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

 

Veselimo se našem zajedničkom radu!