single-image

Usavršavanje: Javna nabava i EU fondovi

29. siječnja 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

 Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je podići kapacitete polaznika/ca za provedbu postupaka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU s naglaskom na Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) te Posebnim pravilima javne nabave koja se odnose na neobveznike Zakona.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o pravilnom provođenju postupaka javne nabave u EU projektima s naglaskom na:

 • EU fondovima i pravilima javne nabave,
 • primjenu ZJN-2016 u projektima financiranima iz fondova EU
 • posebna pravila javne nabave koja se primjenjuju na neobveznike ZJN,
 • konkretne primjere provedbe postupaka u EU financiranim projektima,
 • nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave u EU financiranim projektima,
 • financijske korekcije kao posljedica nepravilnosti,
 • ex-ante i ex-post kontrolu postupaka javne nabave
 • prikazu konkretnih primjera iz prakse.

 

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija je namijenjena širokom krugu dionika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU i javnom nabavom, a posebice:

 • korisnicima bespovratnih sredstava EU,
 • početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe postupaka javne nabave,
 • osobama koje žele obnoviti certifikat u području javne nabave,
 • svim javnim i sektorskim naručiteljima,
 • konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama.

 

Nosi li edukacija bodove za obnovu certifikata u području javne nabave?

Da. Pohađanjem ove edukacije, polaznici stječu 8 bodova. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), osobe koje su stekle certifikat u području javne nabave, svoja znanja moraju redovito nadograđivati pohađanjem programa usavršavanja koji će omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata, a koji su odobreni sukladno Pravilniku te objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Za obnovu certifikata u području Javne nabave, potrebno je pohađati usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Tko će voditi edukaciju?

gđa. Ariana Vela, vlasnica tvrtke EU PROJEKTI i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata.  Dosad je educirala više od 8000 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (tzv. Pelješki most).

Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Za rane prijave do 19. siječnja 2018.g. uz uplatu do 20. siječnja 2018.g. odobravamo 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu:  info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!