prakticni-treninzi

04

Treninzi i edukacije

Praktični treninzi

Učilište EU PROJEKTI redovito organizira jednodnevne i višednevne praktične treninge kao što su:

 • Priprema i provedba projekata u strukturnim fondovima (dva dana);
 • Priprema studije izvodljivosti te ekonomsko-financijske analize (dva dana);
 • Provedba projekta i javna nabava (dva dana);
 • Priprema proračuna projekta (dva dana);
 • Priprema dokumentacije za pojedini konkretni natječaj (jedan dan).

 

Praktični treninzi uključuju:

 • Prethodnu pripremu u dogovoru s polaznicima;
 • Odabir projektnih idejama na kojima će polaznici raditi praktično;
 • Provedbu treninga uz potpuno praktičan rad;
 • Savjetovanje u vezi projektnih ideja polaznika;
 • Popunjavanje projektne dokumentacije na temelju posebno kreiranih vježbi;
 • Edukacijske materijale i publikacije;
 • Pauze za kavu i ručak.

 

Dosad je na našim praktičnim treninzima sudjelovalo nekoliko stotina polaznika iz svih sektora, pri čemu posebno ističemo Agenciju za javno-privatno paretnerstvu, Zračnu luku Zadar, Hrvatski veterinarski institut, Odašiljače i veze, Bina Istra d.d., Pakoštane d.d., Deloitte d.d., ACI d.d., Vindija d.d. i drugi.