jednodnevne

02

Treninzi i edukacije

Jednodnevne edukacije

Učilište EU PROJEKTI redovito organizira jednodnevne edukacije za najviše 25 polaznika, ovisno o događanjima u sektoru EU fondova. Edukacije traju jedan dan (8 sati), a organiziramo ih u našoj novoj učionici, uz korištenje modernih nastavnih pomagala. Posebnost naših edukacija jest što tijekom same edukacije savjetujemo naše polaznike o mogućnostima prijave na određene natječaje i mogućnosti realizacije njihovih projekata.

Pokrivamo sve teme koje se odnose na sektor fondova EU i projektnog managementa.


Neke od edukacija koje organiziramo su:

 • Nova pravila provedbe EU projekata 2014. – 2020. i sustav eFondovi;
 • Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima financiranima iz fondova EU;
 • Izrada studije izvodljivosti , financijske analize i analize troškova i koristi;
 • Državne potpore i EU fondovi;
 • Revizija projekata financiranih iz fondova EU;
 • Provedba infrastrukturnih projekata i korištenje FIDIC ugovora;
 • FIDIC ugovori i EU fondovi;
 • Javna nabava u EU projektima;
 • Javna nabava i EU fondovi;
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi u fazi provedbe projekata financiranog iz fondova EU;
 • Uvod u strukturne fondove u perspektivi 2014. – 2020.;
 • Uvod u nove programe Unije;
 • EU fondovi u sektoru okoliša;
 • EU fondovi u IKT sektoru;
 • EU fondovi u sektoru sporta;
 • EU fondovi za mala i srednja poduzeća;
 • EU fondovi u sektoru kulture;
 • Priprema projekata u sektoru ruralnog razvoja;
 • Edukacije o otvorenim natječajima.

 

Najavu edukacija za 2018.g. preuzmite ovdje.

Svaka naša edukacija uključuje:

 • Prethodnu pripremu;
 • Provedbu edukacije savjetovanje u vezi projektnih ideja polaznika;
 • Edukacijske materijale i publikacije;
 • Pauze za kavu i ručak.

 

Dosad je na našim jednodnevnim edukacijama sudjelovalo više od 8.000 zadovoljnih polaznika iz svih sektora, od kojih ističemo Ericsson Nikola Tesla, Coca-Cola, IBM, HGK, HOK, brojna ministarstva, više od 500 predstavnika gradova, općina i županija te drugih organizacija.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Vanja Franić

Uvijek korisno i neprocjenjivo iskustvo!
Despina d.o.o.

Anita Vačić

Gđa. Ariana posjeduje zavidne prezentacijske vještine te pojašnjava i komplicirane sadržaje na jasan i razumljiv način – čak i za apsolutne početnike
Razvojna agencija grada Slavonskog Broda

Marija Knežević

Vrlo korisna edukacija koja uključuje puno primjera iz prakse
Razvojna agencija VTA

Marina Trošelj

Edukacijom sam jako zadovoljna, jasno me usmjerila i dala tražene informacije. Svakako ću vas preporučiti.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Diana Medved

Vrlo stručno, profesionalno, au isti čas zanimljivo i jednostavno sa željom da saznamo i učinimo još više.
Pro Fortis