single-image

Provedba infrastrukturnih projekata i korištenje FIDIC ugovora

Cilj edukacije: Upoznati polaznike s najvažnijim modelima FIDIC-ovih Općih uvjeta ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna knjiga i Bijela knjiga) prilagodbom tih općih uvjeta našim propisima i praksi, provedbi ugovora i načinima rješavanja sporova te objasniti način usklađivanja FIDIC ugovora s dokumentacijom i ugovorima projekata financiranih iz EU fondova, prikazati najčešće pogreške korisnika EU fondova koji su nastali u praksi, kao i objasniti načine njihova izbjegavanja.

Teme koje obrađujemo:
• Pravni okvir za ugovore
• Opći uvjeti ugovora FIDIC
• Modeli FIDIC općih uvjeta ugovora (uvid u sadržaj knjiga)
• Odredbe ugovora FIDIC
• Potraživanja i rješavanje sporova
• FIDIC ugovori i EU fondovi
• Studije slučaja