single-image

Najava edukacija Učilišta EU PROJEKTI u Splitu!

Učilište EU PROJEKTI će u srpnju i rujnu održati dvije različite edukacije iz područja javne nabave i EU fondova.

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

9.– 13. srpnja 2018.g. u maloj dvorani Županijske komore Split, Obala Ante Trumbića 4, Split

Sudjelovanjem u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave polaznici će naučiti kako primijeniti postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), te će steći preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, planiranje u sustavu javne nabave, odabir i provedba…

Saznajte više!

 

JAVNA NABAVA U PROJEKTIMA FINANCIRANIMA IZ FONDOVA EU –
Kako izbjeći nepravilnosti i financijske korekcije?

3. rujna 2018.g. u maloj dvorani Županijske komore Split, Obala Ante Trumbića 4, Split

Čak 85% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova troši se u okviru javne nabave, a dostupni statistički podaci pokazuju da je nepravilna primjena pravila o javnoj nabavi rezultirala velikim brojem financijskih korekcija te, posljedično, povratom bespovratnih sredstava. Cilj edukacije je podići kapacitete polaznika/ca za provedbu postupaka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU s naglaskom na uspješno izbjegavanje financijskih korekcija.

Posebnosti sudjelovanja u programu usavršavanja:

– Polaznici dobivaju 8 bodova za produženje certifikata u području javne nabave;
– Prikaz konkretnih primjera iz prakse;
– Tips & tricks za uspješno izbjegavanje financijskih korekcija;
– Predavači su vodeći stručnjaci u području fondova EU i provedbi postupaka javne nabave s više od 1,7 milijardi eura projektnog portfolia i više od 150 provedenih postupaka javne nabave…

Saznajte više!