In-house treninzi i edukacije

Ukoliko želite trening ili edukaciju koji će biti posvećeni isključivo vašoj organizaciji, potpuno praktični i s visokom razinom profesionalnosti, predlažemo da nas angažirate za njegovu pripremu i provedbu. U dogovoru s trenerima, odlučit ćete o potrebnom broju dana in-house treninga ili edukacije, kao i o načinu provedbe treninga.

Teme o kojima vas možemo educirati su brojne i prilagođavaju se vašim potrebama, a ovdje izdvajamo neke od njih:

1. Uvod u mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU (strukturni fondovi i programi Unije)
Opis: Cjelovita edukacija koji sadrži prikaz svih izvora financiranja projekata iz fondova EU, uvjete sudjelovanja, iznose koji su na raspolaganju i načine prijave. Idealan je za polaznike koji se još nisu susretali s fondovima EU i žele dobiti sliku kako izgleda i funkcionira cijeli sustav

2. EU fondovi u različitim sektorima (kultura, znanost, poduzetništvo, sport, poljoprivreda i ruralni razvoj, IKT, turizam, industrija, okoliš, obnovljivi izvori energije i druge)
Opis:
Obuhvaća provedbu treninga o mogućnostima financiranja određenih sektora iz fondova EU, a uključuje prethodnu pripremu za potrebe polaznika i prikupljanje njihovih specifičnih pitanja, predstavljanje mogućnosti i uvjeta financiranja te konkretnih instrumenata, objašnjavanje postupka pripreme, kao i analizu projektnih ideja polaznika i savjetovanje o mogućnostima prijave.

3. Nova pravila javne nabave u fondovima EU
Opis:
Obuhvaća pregled novih pravila javne nabave u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. S posebnim naglaskom na nova pravila koja koriste organizacije koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Trening obuhvaća prikaz dokumentacije za sva tri postupka javne nabave, kao i praktične vježbe na simuliranim projektima financiranim iz struktirnih fondova.

4. Priprema i provedba projekta za specifični natječaj – mentorstva i predstavljanje uvjeta natječaja
Opis:
Trening je namijenjen polaznicima koji se žele informirati o uvjetima prijave za pojedini otovreni ili najavljeni natječaj te ujedno raditi na praktičnoj pripremi svojih projekata uz vodstvo mentora. Trening će odgovoriti na konkretna pitanja polaznika o njihovim projektnim idejala, a posebna se pažnja posvećuje izbjegavanju najčešćih pogrešaka koje su identificirane u prethodnim natječajima.

5. Priprema i provedba projekata za strukturne fondove ili programe Unije
Opis:
Potpuno praktičan trening u trajanju dva do tri dana koji na praktičnim primjerima uči polaznike kako razraditi projektnu ideju do projektnog prijedloga prihvatljivog za financiranje iz strukturnih fondova ili programa Unije (koji se pripremaju prema posebnoj metodologiji).

6. Priprema studije izvodljivosti te financijsko-ekonomske analize
Opis:
Praktičan trening u trajanju tri dana na kojemu se svladava postupak izrade studije izvodljivosti te financijsko-ekonomske analize, koristeći konkretne primjere i financijske modele iz konzultantske prakse. Idealan za sve koji žele steći uvid u metodologiju izrade studije, kao i pripadajuću terminologiju sukladno najnovijim pravilima Europske komisije.

Svaki naš in-house trening uključuje:
• prethodnu pripremu u dogovoru s klijentom,
• prikupljanje projektnih ideja putem specijalnih obrazaca,
• dolazak u prostorije klijenta ili održavanje u prostorijama Učilišta,
• savjetovanje klijenta u vezi projektnih ideja i projekata,
• edukacijske materijale i publikacije, i
• uključivanje u EUP ALUMNI program odanosti.

Neki od klijenata koji koriste usluge in-house treninga su:
Privredna banka Zagreb d.d. (treninzi i edukacije za potrebe managera, uprave i klijenata banke)
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjoeld (in-house trening za alumne)
Ministarstvo branitelja RH (in-house trening o izradi studije izvodljvosti)
Novatec d.o.o. (in-house trening o pripremi projekta za konkretan natječaj)
Hrvatski crveni križ (in-house trening o prioremi projekt aza konkretan natječaj)
LAG Istočna Istra i LAG ADRION (priprema projekata, poslovnih planova i najave natječaja)

 

ZATRAŽI PONUDU!