single-image

Edukacija: Državne potpore i EU fondovi

21. veljače 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

 Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:

 • pravni oblik državnih potpora (Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018.),
 • definiciju državnih potpora (koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene te pod kojim uvjetima i na koji način su državne potpore dopuštene) i analizi elemenata,
 • instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora (horizontalne, sektorske, regionalne potpore, specifični instrumenti državne potpore),
 • prijava potpore Europskoj komisiji, potporama izuzetim od obveza prijave, skupna izuzeća (Enabling  regulation i obilježja Općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora – Uredbe o skupnom izuzeću – GBER), tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,
 • potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika,
 • elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
 • kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća,
 • obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,
 • politika potpora u Europskoj uniji  u vrijeme financijske i ekonomske krize,
 • reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

 

Kome je namijenjena edukacija?

 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije,
 • Trgovačkim društvima,
 • Financijskim institucijama,
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga,
 • Revizorima,
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih potpora,
 • Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
 • Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora,
 • Ostalim zainteresiranima za temu.

 

Tko će voditi edukaciju?

Ariana Vela,  vlasnica tvrtke EU PROJEKTI i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata.  Dosad je educirala više od 8300 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (tzv. Pelješki most). Osnovala je i prvo hrvatsko učilište o fondovima EU pod nazivom Učilište EU PROJEKTI – ustanova za obrazovanje odraslih koje je započelo s radom u 2015. godini.

Nikša Antica, dipl.iur. koji posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, a poslovno iskustvo počeo je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, na poslovima upravljanja u Uredu Uprave. Karijeru nastavlja u Privrednoj banci Zagreb d.d. kao glavni savjetnik u Sektoru pravnih poslova, Direkciji za pravnu preventivu u poslovanju s pravnim osobama. Bio je zadužen za davanje pravnih savjeta i mišljenja, te sudjelovanje u izradi ugovora u najsloženijim predmetima, sastavljanje i kontrola najsloženijih ugovora. Zadnje tri godine poslovnu karijeru nastavlja unutar stručnih službi Grada Karlovca, te je zadužen za nepravilnosti (sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti) u Gradu Karlovcu. Također, sudionik je niza stručnih seminara na temu korištenja sredstava iz EU fondova, projektnog financiranja, projektnog menadžmenta, procjena imovine te je položio državni stručni ispit.

Kolika je cijena edukacije i što je u njega uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Za rane prijave do 8. veljače 2018.g. uz uplatu do 9. veljače 2018.g. odobravamo 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu:  info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

 

Veselimo se našem zajedničkom radu!