01

Obrazovni programi

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

spec program

Od 18. do 22. ožujka 2019. godine u Zagrebu, u Poslovnom centru Almeria, Ulica grada Vukovara 284, zgrada D, 3. kat (8:30 do 17:00 h)

Što je cilj programa?

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

Učilište EU PROJEKTI je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 7. veljače 2018. godine, KLASA: UP/I-406-01/15-01/04, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-6. Ovlaštenje je izdano po drugi put, na rok od tri godine.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave sastoji se od dva dijela:

1. Program izobrazbe u području javne nabave (provodi se pri Učilištu EU PROJEKTI)
2. Pisani ispit (provodi se pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta)

Koliko traje program?

50 sati (30 sati predavanja i 20 sati vježbi)

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, planiranje u sustavu javne nabave, odabir te provedba postupka javne nabave. U 50 sati predavanja i vježbi uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima uz vodstvo vrhunskih trenera u području javne nabave.

Stručnjaci

gđa. Ariana Vela

Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Kroz više od 16 godina iskustva uspješno je provela preko 250 projekata s vrijednošću portfelja od 1,8 milijardi eura te mentorirala izradu više od 200 projekata. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za velike infrastrukturne projekte, rješavanje kompleksnih problema u provedbi projekata u segmentu građevinskih radova, nadzora i praćenja dinamičkih i financijskih planova, strateško pozicioniranje i planiranje projekata u odnosu na opcije financiranja, financijsko upravljanje projektima i novčani tok projekata, javnu nabavu, kao i rješavanje nepravilnosti i izbjegavanje financijskih korekcija. Osnivačica je prvog hrvatskog portala o EU fondovima (eu-projekti.info) i vlasnica prvog hrvatskog učilišta o fondovima EU – Učilišta EU PROJEKTI. Bila je jedna od ključnih stručnjakinja Hrvatskih cesta u pripremi najvećeg hrvatskog projekta financiranog iz fondova EU – Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom te je imenovana voditeljicom EU financiranja projekta.

gđa. Ivana Rukavina Halilagić

je konzultantica koja je u ovom programskom razdoblju samostalno pripremila i provela desetke projekata ukupne vrijednosti preko 50 milijuna eura, a sudjelovala je na pripremi i provedbi projekata vrijednosti veće od 500 milijuna eura. Zadužena je za pripremu i provedbu projekata, izradu studija izvodljivosti te analiza troškova i koristi, postupaka javne nabave, kao i za savjetovanje klijenata u procesima izvještavanja i izbjegavanja nepravilnosti u projektima sufinanciranima iz fondova EU. Specijalizirana je za provedbu infrastrukturnih projekata poduzetnika i javnoga sektora. Godišnje održi više od 500 sati edukacija i treninga za predstavnike svih sektora. Članica je projektnog tima za provedbu projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom u svojstvu zamjenice voditeljice EU financiranja.

gđa. Katarina Depope Radman

Katarina se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Trenutno je direktorica u vlastitoj konzultantskoj tvrtki koja pruža usluge savjetovanja u području javne nabave i koncesija. U sklopu IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre – International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija). Radno iskustvo stekla je radom u lokalnoj samoupravi, te kasnije kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu u The Council of Europe Development Bank (CEB). U međuvremenu radi na nekoliko projekata kao stručnjak za javnu nabavu pri Provedbenim tijelima 1 i 2 razine. Ima više od 9 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi raznovrsnih postupaka javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja iz područja javne nabave.

Kome je namijenjen program?

  • Javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
  • Ovlaštenim državnim i internim revizorima
  • Rukovoditeljima koji su odgovorni za sustav javne nabave
  • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave, te
  • Svim zainteresiranim fizičkim osobama i konzultantima koji smatraju da bi sudjelovanje u Programu izobrazbe pomoglo u daljnjoj karijeri.

Kolika je cijena programa?

Cijena programa iznosi 3.500,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja, ručak za polaznike, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom Programa.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se