Najava edukacija Učilišta EU PROJEKTI u Splitu!

Postani stručnjak za javnu nabavu!

Go to

Program usavršavanja za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata!

Uhvati ljetni popust u iznosu od 3.000,00 kuna!

Go to

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave!

Od 10. do 14. rujna 2018. godine u Zagrebu

Go to

Usavršavanje: Otvoreni postupak u projektima financiranim iz fondova EU i praksa DKOM-a!

25. i 26. rujna 2018. godine u Zagrebu

Go to

Prvo hrvatsko i regionalno učilište za EU fondove i projektni menadžment!

Vijesti

  • {{monthName}} {{currentYear}}

1700mil.
eura projektnog portfolia

150+
Izvršenih projekata

8381
Polaznika

OBRAZOVNI PROGRAMI

01
Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Polaznici će naučiti kako u praksi primijeniti postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, stječete preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

02
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Polaznici će svladati nova pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova

03
Voditelj pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata

Polaznici će svladati nova pravila pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata s posebnim naglaskom na izradi studije izvodljivosti te financijsko-ekonomske analize

04
Voditelj pripreme i provedbe projekta ruralnog razvoja

Polaznici će svladati nova pravila pripreme i provedbe projekata u ruralnom razvoju te će usvojiti najnoviju metodologiju u skladu sa strateškim prioritetima Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

05
Voditelj projekata u tijelima državne i javne uprave

Polaznici će naučiti primijeniti zakonodavni okvir i Zajednička nacionalna pravila pri pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga

Uep Alumni

Program

Ostajemo u kontaktu i pratimo vas i nakon završetka obrazovanja!
Osiguravamo prijeko potrebnu praksu, izradu konkretnih projektnih prijedloga, konzultacije, predavanja i konferencije!

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

Kitica Mioč

Program usavršavanja za voditelja pripreme i provedbe EU projekata otvorio mi je puno novih vidika, korisnih za aktualnu problematiku EU fondova. Živjela sam projekt cjeloživotnog učenja. Hvala Vam!
Croatia Lloyd d.d.